Speciální vyrovnávací plošina IPR 001

Základní parametry

Speciální plošiny vyrovnávací

VYROVNÁVACÍ MŮSTEK

Vyrovnávací rampa IPR001 je koncipována jako stacionární, se zdvihem kolem osy upevnění. Zvedání je zajištěno přímočarým hydromotorem.Dodávku tlakového oleje zajišťuje ruční hydraulické čerpadlo nebo hydraulické čerpadlo poháněné elektromotorem AC 230V/50Hz nebo AC 3x 380V/50Hz. Vyrovnávací rampa IPR001 je nenahraditelná v průmyslu, energetice, velkoprodejnách a skladech při vykládce materiálu pomocí manipulační techniky z ložných ploch nákladních automobilů.