Speciální nůžková plošina IPN 001

Základní parametry

Speciální plošiny vyrovnávací

Stacionární nůžkové plošiny

Nůžková plošina IPN001 je koncipována jako ručně přemístitelná nebo stacionární, s vertikálním zdvihem. Zvedací zařízení je řešeno na nůžkovém principu křížících se ramen.Dvojice ramen umístěných nad sebou jsou rozevírány přímočarým hydromotorem.Dodávku tlakového oleje zajišťuje hydraulické čerpadlo poháněné elektromotorem AC 230V/50Hz nebo AC 3x 380V/50Hz. Plošina IPN001 je nenahraditelná při použití ve stavebnictví, v průmyslu,energetice, velkoprodejnách, skladech letištích, u televizních a filmových štábů atd.