• INREKA

Kloubová plošina IPKT 28-3

12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
12-7
12-nakres

 

Základní parametry

 • výška 28 m
 • boční dosah 15 m
 • otáčení: 340 °
 • zatížení klece 350 kg
 • celková hmotnost: 16 650 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 

 • Mechanické omezení koncové polohy všech ramen
 • Hydraulické válce jsou opatřeny zámky
 • Nouzové spouštění z pracovní klece
 • Zařízení proti přetížení pracovní klece
 • Tlačítko “TOTAL STOP”
 • Činnost nástavby vázaná na stabilizaci vozidla

Vybavení na přání

 • Alternativní pohon čerpadla elektromotorem 230V/50Hz
 • Pohon čerpadla od pomocného spalovacího motoru
 • Elektrocentrála 230V/50Hz - 2,2 až 6kW
 • Laminátová pracovní klec pro zvýšenou bezpečnost při práci pod napětím
 • Dvojnásobná izolace pracovní klece pro práci pod napětím AC 1000V nebo DC 1500V
 • Světelná rampa
 • Světelná výstražná rampa
 • Světlo pro nasvícení pracoviště
 • Výstražný maják
 • Elektrocentrála 230V/50Hz/4kW mechanické spouštění
 • Elektrocentrála 230V/50Hz/4kW elektrické spouštění