Přístavba prostřední haly - plošiny IP 14-3 a FA 1407-A